ĐƠN XÉT TUYỂN ĐẠI HỌC CHÍNH QUY NĂM 2023

(Dành cho xét tuyển theo kết quả thi Đánh giá năng lực của ĐHQG TP.HCM)
Thông tin thí sinh
Họ và tên (*):
Giới tính (*):
CMND/CCCD (*):
Địa chỉ liên lạc (*):
Ngày sinh:
Nơi sinh (Tỉnh/Thành phố)
Điện thoại liên lạc (*):
Lớp 10 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Lớp 11 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Lớp 12 (Tỉnh - Huyện - Trường ):
Năm tốt nghiệp (*):
Khu vực:
Đối tượng ưu tiên:
Thông tin Đăng ký xét tuyển
Kết quả thi đánh giá năng lực ngày (*):
SBD thi Đánh giá năng lực (*):
Điểm (*):
Ngành xét tuyển [1]:
Ngành xét tuyển [2]:
Ngành xét tuyển [3]:
Xác nhận thông tin đăng ký Xét tuyển Đại học
Thông tin thí sinh
Họ tên:
Giới tính:
Ngày sinh:
Nơi sinh:
Số CMND/CCCD:
Địa chỉ liên hệ:
Điện thoại liên hệ:
 
Email:
 
Nơi học THPT Lớp 10:
Nơi học THPT Lớp 11:
Nơi học THPT Lớp 12:
Năm tốt nghiệp:
 
Khu vực:
 
Đối tượng ưu tiên:
 
Thông tin xét tuyển
Kết quả thi ĐGNL ngày:
 
Số báo danh:
 
Điểm:
 
Ngành xét tuyển [1]:
Ngành xét tuyển [2]:
Ngành xét tuyển [3]:
Mã xác thực
Refresh