Chào em,
Năm 2017, UEF dự kiến tuyển sinh ngành Marketing dựa trên hai phương thức: Xét kết quả thi THPT quốc gia và Xét học bạ THPT với điều kiện cụ thể:
1. Xét kết quả thi THPT quốc gia:
- Tham gia kỳ thi THPT 2017
- Đạt mức điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Năm 2016 mức điểm của UEF dao động từ 15 - 20 điểm, mức điểm 2017 sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017 em nhé!)
2. Xét tuyển học bạ THPT:
 + Tốt nghiệp THPT.
 + Tổng điểm trung bình của ba môn trong năm lớp 12 dùng để xét tuyển cho từng ngành đạt từ 18.0 trở lên đối với bậc đại học và 15 điểm trở lên với bậc cao đẳng. 
Học phí tại UEF được xây dựng trên cơ sở học chế tín chỉ. Trong năm học chính khóa, sinh viên đóng học phí thành 4 kỳ, bình quân 20 – 22 triệu/kỳ, tùy thuộc vào số tín chỉ sinh viên đăng ký trong học kỳ đó.
Để hoàn thành khóa học, sinh viên cần tích lũy khoảng 150 tín  chỉ. Trong đó:
(Đơn giá này ổn định trong suốt năm học và có thể thay đổi vào năm tiếp theo nhưng không  vượt quá 7%/năm.)
Trường hợp sinh viên đạt học bổng hoặc được miễn cấp độ tiếng Anh sẽ giảm trừ trực tiếp trong học phí.
Nếu còn vướng mắc em vui lòng gọi đến số 094 998 1717 hoặc  (08) 5422 5555 để được Ban tư vấn hỗ trợ nha em.
Chúc em thành công!
Kim Cúc thân mến,
Năm 2017, UEF dự kiến tuyển sinh các ngành dựa trên hai phương thức: Xét kết quả thi THPT quốc gia và Xét học bạ THPT với điều kiện cụ thể:
1. Xét kết quả thi THPT quốc gia:
- Tham gia kỳ thi THPT 2017
- Đạt mức điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Năm 2016 mức điểm của UEF dao động từ 15 - 20 điểm, mức điểm 2017 sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017 em nhé!)
2. Xét tuyển học bạ THPT:
 + Tốt nghiệp THPT.
 + Tổng điểm trung bình của ba môn trong năm lớp 12 dùng để xét tuyển cho từng ngành đạt từ 18.0 trở lên đối với bậc đại học và 15 điểm trở lên với bậc cao đẳng. 
Nếu còn vướng mắc em vui lòng gọi đến số 094 998 1717 hoặc  (08) 5422 5555 để được Ban tư vấn hỗ trợ nha em.
Chúc em thành công!Kim Cúc thân mến,
Năm 2017, UEF dự kiến tuyển sinh các ngành dựa trên hai phương thức: Xét kết quả thi THPT quốc gia và Xét học bạ THPT với điều kiện cụ thể:
1. Xét kết quả thi THPT quốc gia:
- Tham gia kỳ thi THPT 2017
- Đạt mức điểm đảm bảo chất lượng theo quy định của Bộ GD&ĐT (Năm 2016 mức điểm của UEF dao động từ 15 - 20 điểm, mức điểm 2017 sẽ được công bố sau khi kết thúc kỳ thi THPT quốc gia 2017 em nhé!)
2. Xét tuyển học bạ THPT:
 + Tốt nghiệp THPT.
 + Tổng điểm trung bình của ba môn trong năm lớp 12 dùng để xét tuyển cho từng ngành đạt từ 18.0 trở lên đối với bậc đại học và 15 điểm trở lên với bậc cao đẳng. 
Nếu còn vướng mắc em vui lòng gọi đến số 094 998 1717 hoặc  (08) 5422 5555 để được Ban tư vấn hỗ trợ nha em.
Chúc em thành công!