Thông báo chung

THÔNG TIN TUYỂN DỤNG

08/01/2016
Do nhu cầu phát triển của Nhà trường, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh - UEF thông báo tuyển dụng các chức danh phù hợp với hệ thống đào tạo như sau:

Để ứng tuyển:
  • Tải về CV mẫu của UEF tại đây.
  • Điền thông tin đầy đủ (không thay đổi cấu trúc và định dạng file).
  • Ấn vào tiêu đề công việc để xem mô tả chi tiết và Ứng tuyển.

Lưu ý:
- Chỉ phỏng vấn những ứng viên đạt yêu cầu
- Không hoàn trả hồ sơ đối với những ứng viên nộp hồ sơ trực tiếp.
 
TIN LIÊN QUAN