Tin tuyển sinh

UEF thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 – đợt 2

18/09/2021
Căn cứ Thông tư số 18/2021/TT-BGDĐT ngày 28 tháng 6 năm 2021 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ; Căn cứ Quyết định số 97/QĐ-BGDĐT ngày 14 tháng 01 năm 2019 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo về việc cho phép Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh đào tạo trình độ Tiến sĩ chuyên ngành Quản trị kinh doanh;
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thông báo tuyển sinh đào tạo trình độ Tiến sĩ năm 2021 - đợt 2 như sau:
1. Chuyên ngành đào tạo
 
- Quản trị kinh doanh (mã ngành: 9340101)
2. Hình thức và thời gian đào tạo
- Hình thức: Chính quy tập trung.
- Thời gian: 03 năm đối với người có bằng thạc sĩ, 04 năm đối với người có bằng đại học.
 
Nghiên cứu sinh nộp hồ sơ từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2021

3. Điều kiện dự tuyển nghiên cứu sinh
Người tham gia dự tuyển cần đảm bảo các điều kiện sau:
3.1. Có bằng tốt nghiệp đại học loại giỏi trở lên hoặc bằng thạc sĩ.
3.2. Có kinh nghiệm nghiên cứu thể hiện qua luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc bài báo, báo cáo khoa học đã công bố; hoặc có thời gian công tác từ 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ.
3.3. Có dự thảo đề cương nghiên cứu và dự kiến kế hoạch học tập, nghiên cứu toàn khóa.
3.4. Người dự tuyển là công dân Việt Nam phải đạt yêu cầu về năng lực ngoại ngữ được minh chứng bằng một trong những văn bằng, chứng chỉ sau:
a) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học trở lên do một cơ sở đào tạo nước ngoài, phân hiệu của cơ sở đào tạo nước ngoài ở Việt Nam hoặc cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp cho người học toàn thời gian bằng tiếng nước ngoài;
b) Bằng tốt nghiệp trình độ đại học ngành ngôn ngữ tiếng nước ngoài do các cơ sở đào tạo của Việt Nam cấp; 
c) Có một trong các chứng chỉ ngoại ngữ quy định tại Phụ lục II của Quy chế Tuyển sinh và đào tạo trình độ tiến sĩ còn hiệu lực tính đến ngày đăng ký dự tuyển hoặc các chứng chỉ ngoại ngữ khác tương đương trình độ bậc 4 (theo khung năng ngoại ngữ 6 bậc dùng cho Việt Nam) do Bộ Giáo dục Giáo dục Đào tạo công bố. 
3.5. Người dự tuyển là công dân nước ngoài nếu đăng ký theo học chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ bằng tiếng Việt phải có chứng chỉ tiếng Việt tối thiểu từ bậc 4 trở lên theo Khung năng lực tiếng Việt dùng cho người nước ngoài và phải đáp ứng yêu cầu về ngoại ngữ thứ hai do cơ sở đào tạo quyết định, trừ trường hợp là người bản ngữ của ngôn ngữ được sử dụng trong chương trình đào tạo trình độ tiến sĩ.
4. Hồ sơ xét tuyển nghiên cứu sinh
 
a) Đơn xin dự tuyển: 01 bản (theo mẫu);
b) Lý lịch khoa học: 01 bản chính  và 05 bản photo (theo mẫu);
c) Sơ yếu lý lịch (có xác nhận của cơ quan hoặc chính quyền địa phương): 01 bản 
d) Văn bằng, chứng chỉ: Bản sao có chứng thực:
- Bằng và bảng điểm đại học: 01 bản công chứng và 05 bản photo;
- Bằng và bảng điểm thạc sĩ: 01 bản công chứng và 05 bản photo;
- Bằng hoặc chứng chỉ ngoại ngữ: 01 bản công chứng và 05 bản photo;
Các văn bằng và bảng điểm do cơ sở đào tạo nước ngoài cấp phải được dịch sang tiếng Việt, công chứng và được cơ quan có thẩm quyền công nhận văn bằng theo quy định hiện hành.
e) Minh chứng kinh nghiệm nghiên cứu khoa học được quy định tại mục 3.2 của Thông báo này (minh
chứng về luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo định hướng nghiên cứu; hoặc minh chứng về bài báo, báo cáo khoa học đã được công bố; hoặc minh chứng về có thời gian công tác từ 02 năm(24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức khoa học và công nghệ) đóng thành tập, có bản kê khai danh mục ở sau trang bìa lót, trong đó:

- Các giấy tờ chứng minh về luận văn thạc sĩ của chương trình đào tạo trình độ thạc sĩ theo định hướng nghiên cứu;
- Đối với bài báo, báo cáo: Bản sao trang bìa (trang bìa đầu và trang bìa cuối), trang mục lục và nội dung bài báo. 
- Đối với đề tài nghiên cứu khoa học: Bản sao Quyết định/Hợp đồng thực hiện, Biên bản nghiệm thu đề tài và Bản tóm tắt nội dung đề tài nghiên cứu (đối với người tham gia phải có xác nhận của chủ nhiệm đề tài).
- Giấy tờ chứng minh thời gian công tác 02 năm (24 tháng) trở lên là giảng viên, nghiên cứu viên của các cơ sở đào tạo, tổ chức và công nghệ.
đ) 01 bản gốc và 05 bản sao của thư giới thiệu đánh giá phẩm chất nghề nghiệp, năng lực chuyên môn và khả năng năng lực nghiên cứu của người dự tuyển của  ít nhất 01 nhà khoa học có chức danh giáo sư, phó giáo sư hoặc có học vị tiến sĩ khoa học, tiến sĩ đã tham gia hoạt động chuyên môn với người dự tuyển và am hiểu lĩnh vực mà người dự tuyển dự định nghiên cứu: 01 bản chính và 05 bản photo.
f) Đề cương nghiên cứu: 01 bản chính và 05 bản photo.
g) 02 ảnh 3x4.
h) Bản cam kết thực hiện nghĩa vụ học tập, nghiên cứu toàn khóa dự kiến và chế độ tài chính đối với quá trình đào tạo theo quy định: 01 bản chính và 05 bản photo.
i) Bản sao căn cước công dân hoặc chứng minh nhân dân.
k) Giấy chứng nhận đủ sức khỏe để học tập của các cơ sở y tế có thẩm quyền: 01 bản chính.
Nhà trường không hoàn trả lại hồ sơ sau khi nộp.
   
5. Thời gian nộp hồ sơ và xét tuyển
- Thời gian nộp hồ sơ năm 2021 – đợt 2: Từ ngày ra thông báo đến hết ngày 06/11/2021;
- Thời gian bảo vệ đề cương: Ngày 24/11/2021.
6. Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh: 5.200.000 đồng.
Lệ phí xét tuyển nghiên cứu sinh sinh nộp trực tiếp tại:
Phòng Tài chính (Tầng 1) của Trường;
Hoặc chuyển khoản qua ngân hàng theo thông tin:
Đơn vị hưởng: Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh
Số tài khoản:  0600 1234 7979 - Tại ngân hàng:  Sacombank - CN Trung Tâm
Nội dung: [họ tên NCS], [số điện thoại], [nội dung đóng lệ phí]
 
7. Địa điểm phát và nhận hồ sơ
 
Viện Đào tạo sau đại học và Khoa học công nghệ (Tầng 2)
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh 
Địa chỉ: 141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Thành phố 
Hồ Chí Minh; Điện thoại: (028)5422 1111 (240) hoặc 091 316 1080. 
Website: https://www.uef.edu.vn/vien-dao-tao-sdh-khcn        Email: saudaihoc@uef.edu.vn
 
TIN LIÊN QUAN