Thứ Sáu
02-12-2022
Sự kiện âm nhạc live concert "DÁM YÊU THƯƠNG"
18g00   Sân Trường UEF, trụ sở 141 - 145 ĐBP
Thứ Sáu
02-12-2022
Workshop: “Urgent awareness for educating students in higher education"
09g00   Hội trường Liberty
Thứ Bảy
03-12-2022
Sự kiện Ngày hội Môi trường sinh viên
07g30   Hội trường Liberty và Sảnh sự kiện Tầng 15
Thứ Bảy
03-12-2022
Chương trình Lễ bế giảng và trao bằng tốt nghiệp chương trình cử nhân liên kết ĐH Gloucestershire
08g00   Hội trường Innovation (Tầng 16, Cở sở B)
Doanh nghiệp đối tác