Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Sáu
18-10-2019
Chương trình giao lưu văn nghệ chủ đề "Tôn vinh người Phụ nữ Việt"
7g30   Sảnh tầng 1, Cơ sở 141 UEF
Thứ Sáu
18-10-2019
Chương trình giao lưu, tọa đàm về ngày Phụ nữ Việt Nam 20/10
8g30   Sảnh tầng 4, Cơ sở 276 UEF
Thứ Bảy
19-10-2019
Tọa đàm "Đổi mới công tác giảng dạy nhằm nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên"
15g00   Phòng họp tầng 3, UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...