Thứ Tư
26-01-2022
Workshop "Ways to effective listening skill"
9g00   Online
Thứ Tư
09-02-2022
Chương trình "Họp mặt đầu xuân Nhâm Dần năm 2022"
9g00   Hội trường Liberty
Thứ Ba
22-03-2022
Workshop "Phân tích dữ liệu trong đầu tư bất động sản: Tiềm năng và thách thức"
19g00   Online
Thứ Ba
29-03-2022
Workshop "Ứng dụng khoa học dữ liệu trong thương mại điện tử"
19g00   Online
Doanh nghiệp đối tác