Thứ Sáu
25-06-2021
Vòng sơ khảo cuộc thi "Khám phá những điều thú vị về kinh tế thương mại Trung Quốc"
14g00   Online
Thứ Sáu
25-06-2021
Workshop “Essential skills of a professional manager”
13g00   Online
Thứ Sáu
25-06-2021
Hội thảo "Lập kế hoạch tài chính cá nhân và định hướng nghề nghiệp trong lĩnh vực tài chính đầu tư"
13g00   Online
Thứ Bảy
26-06-2021
Workshop "Nắm bắt tầm quan trọng và kiểm soát tốt công cụ chuyển đổi số năm học 2020-2021"
8g00   Online
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác