Thứ Ba
30-05-2023
Tọa đàm: "Trends of HR transformation in the real estate industry"
07g30   Hội trường Liberty
Thứ Ba
30-05-2023
Workshop "Brand x Brands"
13g00   Phòng học A.08-06
Thứ Tư
31-05-2023
Workshop " Tối ưu hóa điểm thi Speaking và Writing trong bài thi IELTS "
09g00   Hội trường Innovation (Tầng 16, Cở sở B)
Thứ Năm
01-06-2023
Lễ khai mạc Ngày hội văn hóa đọc UEF 2023
09g00   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác