Menu
  
Thứ Sáu
19-07-2024
Workshop "Marketing Internship 101: Gặp gỡ Chuyên gia, Kết nối cơ hội"
14h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Bảy
20-07-2024
Talkshow "Vitamin for student life" dành cho Tân sinh viên Khóa 2024
09h30   Sảnh tầng 24
Thứ Tư
24-07-2024
Workshop "Kỹ năng kiểm soát cảm xúc và thích nghi văn hóa Doanh nghiệp"
08h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Năm
25-07-2024
Workshop "2023 Labor Market Review & Advice for Sustainable Career Development"
09h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Doanh nghiệp đối tác