Menu
  
CN
21-04-2024
Workshop "Speaking In Personal Branding"
9h00   Phòng họp Democracy
Thứ Ba
23-04-2024
Workshop “Hành trình đáng nhớ của sinh viên UEF trong chuyến internship tại Nhật”
13h00   Phòng họp Democracy
Thứ Tư
24-04-2024
Workshop "Tập huấn sử dụng giáo trình Voices - NXB Cengage"
9h00   Phòng họp Democracy
Thứ Năm
25-04-2024
Hội thảo nghiên cứu khoa học sinh viên Khoa Quản trị Du lịch và Khách sạn
9h00   Phòng họp Democracy
Doanh nghiệp đối tác