Menu
  
Thứ Hai
20-05-2024
Workshop “Nghệ thuật giao tiếp chuyên nghiệp”
14h00   Hội trường Liberty
Thứ Hai
20-05-2024
Talkshow "Women's leaderships on peace and empowerment in South East Asia"
14h00   Phòng học A.14.06
Thứ Ba
21-05-2024
Chương trình trải nghiệm Metaverse
8h30   Sảnh sự kiện tầng 15
Thứ Tư
22-05-2024
Hội nghị Khoa học quốc gia, chủ đề “Biến đổi xã hội, ngôn ngữ và Quản trị toàn cầu năm 2024”
7h30   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác