Menu
  
Thứ Ba
18-06-2024
Chung kết hội thi Olympic Nghiên cứu Marketing lần 1 năm 2024
08h00   Hội trường Liberty Tầng 15
Thứ Ba
18-06-2024
Workshop "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số"
09h00   Phòng họp Democracy 03.10
Thứ Ba
18-06-2024
Workshop "Bảo vệ quyền sở hữu trí tuệ trên môi trường số"
09h00   Phòng họp Democracy 03.10
Thứ Ba
18-06-2024
Workshop "Sản xuất Talkshow Truyền hình"
13h30   Phòng họp Democracy 03.10
Doanh nghiệp đối tác