Thứ Năm
26-05-2022
Kick off cuộc thi “Youbranding năm 2022”
7g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
27-05-2022
Workshop “Cơ hội và kỹ năng cần thiết cho nghề biên dịch tiếng Nhật”
09g30   Hội trường Liberty
Thứ Sáu
27-05-2022
Workshop: "Bạn bè lành mạnh - DO vs DON'T"
14g00   Phòng học A.08-06
Thứ Bảy
28-05-2022
Chung kết cuộc thi "Thử thách đầu tư chứng khoán - Mùa 2"
08g00   Hội trường Liberty
Doanh nghiệp đối tác