Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Năm
21-01-2021
Workshop “Dịch vụ hàng không: Vé máy bay và những điều cần biết”
13g30   Phòng họp Democracy
Thứ Ba
26-01-2021
Lớp tập huấn kỹ năng soạn thảo văn bản
13g30   Phòng họp Democracy
Thứ Sáu
29-01-2021
Hội thảo khoa học "Giải pháp phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn mới"
8g00   Phòng họp Democracy
Thứ Ba
02-02-2021
Hội thao chào Xuân Tân Sửu năm 2021
7g30   Sân trường UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác