Thứ Tư
29-09-2021
Workshop "Hán tự - Những điều kỳ thú"
14g00   Online
CN
10-10-2021
Tọa đàm “Trải nghiệm khách hàng trong kỷ nguyên số”
10g00   Online
Thứ Ba
09-11-2021
Hội thảo "Làm sao để nghiên cứu, công bố bài nghiên cứu khoa học khi chỉ mới là sinh viên"
18g00   Online
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác