Menu
  
Thứ Ba
05-03-2024
Workshop "Dệt nên sắc màu - Sinh viên tham gia hoạt động cộng đồng được lợi gì?"
10h00   Phòng A.13.04
Thứ Ba
05-03-2024
Workshop “Cơ hội thực tập và làm việc tại Mỹ”
15h00   Phòng họp Democracy
Thứ Tư
06-03-2024
Talkshow "Mở cửa cơ hội - Lan tỏa giá trị tích cực"
10h00   Phòng học A.19.04
Thứ Tư
06-03-2024
English Only Day
8h30   Khu tự học tầng 6, trụ sở 141
Doanh nghiệp đối tác