Việt nam flag England flag
England flag
Việt Nam flag
Thứ Năm
14-11-2019
Hội thảo "SPEAK IT RIGHT - SPEAK IT NOW!"
14g00   Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Sáu
15-11-2019
Chương trình kỷ niệm thành lập Khoa Công nghệ thông tin với chủ đề "Một tình yêu hội tụ"
15g30   Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Sáu
15-11-2019
13g30   Sảnh tầng 1, Cơ sở 141 UEF
Thứ Bảy
16-11-2019
Hội thảo "Ứng dụng phong thủy trong kinh doanh"
14g00   Phòng 9.05, Cơ sở 141, UEF
Thứ Bảy
16-11-2019
Lễ ký kết và tọa đàm "Đào tạo gắn kết với doanh nghiệp ngành QTKS và ngành QTDVDL - LH năm 2019"
8g30   Phòng họp tầng 3, Cơ sở 141, UEF
Các ngành đào tạo
Doanh nghiệp đối tác
Loading...