Menu
  
Giới thiệu

UEF thực hiện chính sách phát triển bền vững

14/12/2021
Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) tích cực thực hiện Chính sách phát triển bền vững về môi trường với nhiều hoạt động cụ thể. Chính sách này được ban hành để minh bạch hóa các cam kết của Nhà trường với cộng đồng xã hội. Chính sách này cùng với sự mệnh, tầm nhìn, giá trị cốt lõi văn hóa UEF sẽ là kim chỉ nam trong mọi hoạt động của Nhà trường.
 
I. MỤC TIÊU CỦA CHÍNH SÁCH
 
Đảm bảo tất cả các đơn vị, cá nhân thuộc Trường Đại học Kinh tế - Tài chính Thành phố Hồ Chí Minh (UEF) có nhận thức đúng và tích cực thực hiện hành động nhằm góp phần bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất.
 
II. NỘI DUNG CHÍNH SÁCH
1. Chính sách phát triển bền vững về môi trường (Sustainable Environmental Development Policy)
UEF đề cao tính bền vững và cam kết thực hiện các giải pháp nhằm hạn chế tối đa những tác động nguy hại đến môi trường như sau:
 
 1.1. Thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam
 
UEF cam kết thực hiện các mục tiêu phát triển bền vững của Liên hiệp quốc về môi trường và tuân thủ pháp luật về bảo vệ môi trường của Việt Nam nhằm góp phần
bảo vệ môi trường và khí hậu trái đất, tạo không gian làm việc và học tập trong lành, xanh, sạch, đẹp lại UEF.
 
 UEF tích cực triển khai các hoạt động lan tỏa tinh thần phát triển bền vững vì môi trường
 
1.2. Bảo tồn năng lượng điện và hạn chế khí thải carbon ra môi trường
UEF thực hành tiết kiệm năng lượng điện khi sử dụng các hệ thống kỹ thuật sử dụng năng lượng điện (điều hòa, hệ thống chiếu sáng, thang máy, trang thiết bị văn phòng,…) phục vụ cho hoạt động trong nhà tại UEF:
- Tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên – học viên của UEF về việc sử dụng tiết kiệm năng lượng điện.
- Tận dụng tối đa chiếu sáng tự nhiên; sử dụng các loại đèn tiết kiệm năng lượng điện.
- Có quy định tắt thiết bị điện khi không sử dụng.
- Hạn chế sử dụng thang máy khi không cần thiết hoặc di chuyển giữa các tầng gần nhau.
- Có chính sách bảo trì thiết bị điện.
- Hưởng ứng ngày Trái đất hằng năm (ngày 22 tháng 4) do Liên hiệp quốc phát động nhằm khuyến khích bảo vệ môi trường trên toàn thế giới.
- Hưởng ứng Ngày Môi trường thế giới (ngày 5 tháng 6) góp phần nâng cao nhận thức của cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên – học viên về bảo vệ môi trường, phát triển bền vững và ứng phó với biến đổi khí hậu, an ninh lương thực, nguồn nước.
- Hạn chế in ấn, sử dụng thiết bị in và hạn chế sử dụng giấy in khi chưa thật sự cần thiết, ứng dụng công nghệ thông tin trong việc quản lý văn bản, phát hành và chuyển văn bản trong nội bộ UEF.
1.3. Bảo tồn nguồn nước tại UEF
UEF thực hành tiết kiệm nước:
- Tuyên truyền nâng cao ý thức trong cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên – học viên của UEF về việc sử dụng tiết kiệm nước sinh hoạt tại UEF.
- Sử dụng vừa đủ lượng nước khi dùng.
- Khoá vòi nước cẩn thận.
- Có chính sách bảo trì các thiết bị sử dụng nước.
 
 

UEF trang bị hệ thống cung cấp nước uống đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT
 
1.4. Cắt giảm, tận dụng lại và tái sử dụng
 
UEF thực hành cắt giảm, tận dụng lại và tái sử dụng:
- Tuyên truyền nâng cao ý thức trong trong cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên – học viên của UEF về việc thực hành cắt giảm, tận dụng lại và tái sử dụng.
- Cắt giảm sử dụng các sản phẩm từ nhựa như chai nhựa, bao bì nhựa, túi nhựa,…
- UEF có hệ thống nước lọc tạo điều kiện thuận lợi cho trong cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên – học viên sử dụng chai nước nhiều lần để lấy nước uống tại hệ thống máy lọc nước tinh khiết của UEF.
- UEF có trang bị các thùng rác có hướng dẫn phân loại rác.
- Sử dụng lại các bình mực in để bơm mực
- Hệ thống thoát nước được đấu nối vào hệ thống thoát nước thải chung của Thành phố đã được sự chấp thuận của Sở Giao thông vận tải. Toàn bộ lượng nước thải đều được tập trung lại, thông qua hệ thống xử lý nước thải xử lý trước khi thải ra môi trường.
- Những thiết bị như máy tính, máy in, bình mực in, pin… được phân loại theo đúng qui định hướng dẫn ghi trên thiết bị để bảo vệ môi trường.
 
1.5. Khuyến khích giao thông công cộng
 
UEF khuyến khích giao thông công cộng:
- Tuyên truyền nâng cao ý thức trong trong cán bộ – giảng viên – nhân viên và sinh viên – học viên của UEF về việc tăng cường sử dụng các phương tiện giao thông công cộng và xe đạp khi đến trường.
 
 
xe buýt

Nhà trường khuyến khích sinh viên sử dụng các phương tiện giao thông công cộng để đến trường 

 
- Hướng dẫn cụ thể sơ đồ các tuyến xe buýt đến trường.
  >> Xem chi tiết chính sách tại đây
2. Chính sách bền vững về quyên góp và tài trợ (Sustainability policy on donations and funding)

UEF cam kết thúc đẩy tính bền vững và trách nhiệm xã hội trong suốt hoạt động của mình, bao gồm các hoạt động gây quỹ và quyên góp.
Để đạt được mục tiêu này, UEF xây dựng chính sách tài trợ và quyên góp bền vững nhằm đảm bảo rằng nguồn tài chính của Trường mang tính đạo đức và có trách nhiệm. Chính sách này đóng vai trò là khuôn khổ hướng dẫn cho các nỗ lực gây quỹ của Trường và giúp duy trì tính liêm chính của tổ chức, đồng thời hỗ trợ các mục tiêu bền vững lâu dài của Trường.
Để đạt được mục tiêu bảo đảm tính bền vững về quyên góp và tài trợ, chúng tôi sẽ thực hiện:
- Thực hiện các hoạt động gây quỹ minh bạch và có trách nhiệm, tuân thủ luật pháp, quy định hiện hành và các tiêu chuẩn đạo đức.
- Ưu tiên các nỗ lực gây quỹ phù hợp với sứ mệnh, giá trị và mục tiêu bền vững của Trường.
- Phát triển và duy trì các quy trình thẩm định chặt chẽ để đánh giá các nguồn tài trợ và quyên góp, đồng thời đảm bảo tính tương thích với các nguyên tắc bền vững và đạo đức.
- Đa dạng hóa các nguồn tài trợ để nâng cao tính ổn định tài chính của Trường.
 

 
Doanh nghiệp tài trợ học bổng cho sinh viên và chi phí cho các hoạt động của Nhà trường
 
- Tìm kiếm nguồn tài trợ từ nhiều nguồn khác nhau, bao gồm trợ cấp của Nhà nước, tổ chức tư nhân, tài trợ của công ty và quyên góp cá nhân, đồng thời đảm bảo sự phù hợp với các nguyên tắc đạo đức và bền vững của Trường.
- Khuyến khích quan hệ đối tác và hợp tác nhằm thúc đẩy các mục tiêu bền vững chung và thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với các nhà tài trợ và tổ chức tài trợ.
- Đảm bảo rằng kinh phí và quyên góp được phân bổ theo cách hỗ trợ các mục tiêu bền vững của Trường, chẳng hạn như nghiên cứu, giáo dục, cải thiện cơ sở hạ tầng và các sáng kiến gắn kết cộng đồng.
- Xây dựng các hướng dẫn và tiêu chí rõ ràng về phân bổ kinh phí và quyên góp, thúc đẩy tính minh bạch và trách nhiệm giải trình trong quá trình ra quyết định.
- Thường xuyên xem xét và cập nhật các ưu tiên phân bổ tài trợ để đảm bảo liên tục phù hợp với các mục tiêu chiến lược và mục tiêu bền vững của Trường.
- Phát triển các chiến lược để thu hút các nhà tài trợ và các tổ chức tài trợ có chung cam kết với Trường về tính bền vững và trách nhiệm xã hội.
- Thúc đẩy mối quan hệ lâu dài với các nhà tài trợ thông qua liên lạc thường xuyên, cập nhật về tác động đóng góp của họ và cơ hội tham gia vào các sáng kiến của Trường.
- Ghi nhận những đóng góp của nhà tài trợ thông qua các kênh thích hợp, chẳng hạn như sự công nhận của công chúng, bằng khen hoặc cơ hội ghi tên, đồng thời tôn trọng sở thích giấu tên của nhà tài trợ.
- Thường xuyên xem xét các hoạt động gây quỹ và hiệu quả hoạt động so với các mục tiêu bền vững, điều chỉnh chiến lược khi cần thiết.

 

3. Chính sách chống hối lộ hoặc tham nhũng (Anti-bribery or corruption policy)

 

UEF xây dựng chính sách chống hối lộ hoặc tham nhũng dựa trên các căn cứ pháp lý bao gồm Luật Phòng, chống tham nhũng năm 2018; Nghị định số 59/NĐ-CP ngày 01/07/2019 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều và biện pháp thi hành Luật Phòng, chống tham nhũng.
Mục đích: Tăng cường sự lãnh đạo, chỉ đạo của Hội đồng trường, Ban Giám hiệu trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực và phát huy vai trò của các đơn vị trong Trường nhằm xây dựng trường đại học trong sạch, bền vững; tiếp tục nâng cao ý thức, trách nhiệm, đạo đức nghề nghiệp của cán bộ - giảng viên - nhân viên.
Để đạt được mục tiêu hướng đến trong công tác phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, chúng tôi sẽ thực hiện:
- Đẩy mạnh công tác thông tin, tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật về phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Ban hành văn bản có nội dung liên quan đến phòng, chống tham nhũng, tiêu cực.
- Thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, công khai, minh bạch.
- Thực hiện đồng bộ chủ trương, chính sách, pháp luật, các giải pháp phòng ngừa tham nhũng, tiêu cực.
 

UEF đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị và quản lý
 
- Đẩy mạnh ứng dụng công nghệ thông tin, chuyển đổi số trong quản trị và quản lý.
- Nâng cao hiệu quả công tác thanh tra, kiểm tra nội bộ…
4. Chính sách đầu tư bền vững (Sustainable investment policy)

UEF nhận thấy tầm quan trọng của các hoạt động đầu tư có trách nhiệm trong việc đóng góp tích cực cho các yếu tố môi trường, xã hội và quản trị (Environmental, Social, Governance - ESG).
Chính sách đầu tư bền vững nêu rõ cam kết của Trường trong việc điều chỉnh các quyết định đầu tư của Trường theo các nguyên tắc bền vững để tạo ra danh mục tài chính bền vững và có trách nhiệm với xã hội hơn.
Phạm vi Chính sách này được thực hiện đối với tất cả các khoản đầu tư của Trường bằng tiền hoặc bất kỳ hình thức nào khác.
Để đạt được mục tiêu đầu tư bền vững, chúng tôi sẽ thực hiện:
- Kết hợp các cân nhắc về ESG để đầu tư vào dự án thúc đẩy các hoạt động môi trường bền vững, giảm lượng khí thải carbon và thúc đẩy các công nghệ thân thiện với môi trường.
 
 

UEF thường xuyên tổ chức các hội thảo, dự án gắn với phát triển bền vững
 
- Đầu tư vào các tổ chức đề cao các thực hành lao động có đạo đức, sự đa dạng và hòa nhập, và quan tâm tác động tích cực đến cộng đồng địa phương.
- Hỗ trợ các tổ chức có cơ cấu quản trị minh bạch, các nguyên tắc đạo đức vững chắc và thực tiễn quản lý rủi ro hiệu quả.
- Đạt được lợi nhuận tài chính hấp dẫn đồng thời xem xét tác động lâu dài của các khoản đầu tư đến các yếu tố bền vững.
- Tích hợp các cân nhắc về ESG vào quá trình ra quyết định đầu tư để xác định các đơn vị cung cấp và dự án phù hợp với các nguyên tắc bền vững.
- Tích cực tìm kiếm cơ hội đầu tư vào các hoạt động, dự án thể hiện hiệu quả vượt trội về môi trường và xã hội.
- Tương tác với các công ty, tổ chức có quan tâm thúc đẩy các hoạt động bền vững và khuyến khích cải thiện hiệu suất ESG.
- Ưu tiên đầu tư vào các đơn vị cung cấp thông tin minh bạch về nỗ lực phát triển bền vững và hiệu quả hoạt động ESG của họ.
 
5. Chính sách tự do học thuật và nghiên cứu (Research independence/ Academic freedom policy)
 
Nhận thức rõ tự do học thuật là một quyền cơ bản quan trọng đối với chất lượng giáo dục, giảng dạy và nghiên cứu, UEF đã xác định "… Xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu giúp người học phát triển toàn diện, năng động và sáng tạo" là một trong các sứ mạng của Trường.
UEF xây dựng chính sách tự do học thuật và nghiên cứu dựa trên căn cứ pháp lý của Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Giáo dục đại học năm 2018. Theo đó, cơ sở giáo dục đại học có “quyền tự chủ trong học thuật, trong hoạt động chuyên môn” và giảng viên có quyền “độc lập về quan điểm chuyên môn trong giảng dạy, nghiên cứu khoa học trên nguyên tắc phù hợp với lợi ích của Nhà nước và xã hội”.
 


UEF không ngừng mở rộng môi trường tự do học thuật, nghiên cứu cho giảng viên, sinh viên
 
Mục đích: Thúc đẩy sự đổi mới sáng tạo, tăng cường khả năng học tập và tạo ra kiến thức của giảng viên, nhà nghiên cứu và các đối tượng có liên quan khác.
Để đạt được mục tiêu xây dựng môi trường tự do học thuật và nghiên cứu, Trường bảo đảm quyền tự do của giảng viên và người học trong việc giảng dạy, học tập, tìm hiểu kiến thức và nghiên cứu mà không có sự can thiệp hoặc giới hạn không phù hợp nào từ các quy định của Trường hoặc các quy định không hợp lý khác có liên quan. Giảng viên có quyền tìm hiểu những chủ đề mà họ quan tâm để phát triển chuyên môn; quyền trình bày, công bố kết quả nghiên cứu của bản thân; quyền giảng dạy theo cách họ thấy phù hợp mà không trái quy định của pháp luật và của Trường. Người học có quyền học tập, tìm hiểu kiến thức và nghiên cứu về những lĩnh vực họ quan tâm; có quyền trình bày ý kiến, quan điểm học thuật của cá nhân và rút ra kết luận riêng.

 

6. Chính sách bình đẳng, đa dạng và bao trùm (Equality, diversity and inclusion policy)

 

Bình đẳng là về cơ hội bình đẳng và bảo vệ mọi người (bằng pháp luật) khỏi sự phân biệt đối xử. Đối xử bình đẳng không chỉ đơn giản là đối xử với mọi người như nhau; nó đòi hỏi phải thừa nhận rằng một số nhóm và cá nhân có những nhu cầu cụ thể và cần phải được đáp ứng nếu họ muốn được hưởng quyền tiếp cận bình đẳng với các dịch vụ và cơ hội.
UEF nhận thấy rằng có thể cần cung cấp dịch vụ chương trình đào tạo và dịch vụ đào tạo theo nhiều cách khác nhau hoặc linh hoạt hơn để đảm bảo sự bình đẳng thực sự về quyền tiếp cận hoặc cơ hội cho các nhóm và cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.
Đa dạng đề cập đến sự khác biệt ở con người và việc thừa nhận, tôn trọng và đánh giá cao những khác biệt này. Nó liên quan đến việc thừa nhận những lợi ích và giá trị có được từ sự khác biệt trong cộng đồng và khai thác nó như một thế mạnh. Điều này bao gồm sự khác biệt về văn hóa, xã hội/lối sống và trí tuệ của mỗi cá nhân. Trường tìm cách thúc đẩy sự hiểu biết lẫn nhau nhiều hơn giữa các nhóm và cá nhân phản ánh những khác biệt này và sử dụng tài năng và kinh nghiệm mà mỗi người mang lại cho Trường. Sự đa dạng dựa trên các nguyên tắc về sự tôn trọng.
Bao trùm đề cập đến trải nghiệm của một cá nhân tại nơi làm việc hoặc nơi học tập cũng như trong một xã hội rộng lớn hơn và mức độ mà họ cảm thấy mình thuộc về, được coi trọng và được hòa nhập. Điều này đòi hỏi trường đại học và cán bộ - giảng viên - nhân viên của trường thiết kế và vận hành các dịch vụ, thực hành và quy trình có tính đến nhu cầu phù hợp của cán bộ - giảng viên - nhân viên, người học và các bên liên quan khác.
Để đạt được mục tiêu đảm bảo sự công bằng, đa dạng và bao trùm, chúng tôi sẽ thực hiện: 
 
- Tiếp tục thông tin tuyên truyền về bình đẳng trong cán bộ - giảng viên - nhân viên, người học.
- Tổ chức các hoạt động cho cán bộ - giảng viên - nhân viên, người học nữ hằng năm (ngày Quốc tế Phụ nữ, ngày Phụ nữ Việt Nam…)
- Tổ chức các cuộc thi học thuật, thể thao, văn nghệ có đông đảo nữ cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia.
- Tổ chức các buổi nói chuyện tư vấn sức khỏe cho cán bộ - giảng viên - nhân viên nữ và các vấn đề chị em phụ nữ quan tâm.
- Thực hiện báo cáo phân tích chênh lệch thu nhập bình quân giữa nam và nữ (Gender Pay Gap).
- Khuyến khích cán bộ - giảng viên - nhân viên nữ học tập nâng cao trình độ
- Khuyến khích cán bộ - giảng viên - nhân viên nữ tham gia nghiên cứu khoa học
- Khuyến khích sinh viên, học viên nữ tham gia các dự án học thuật, dự án cộng đồng, nghiên cứu khoa học…
- Hoàn thiện cơ sở dữ liệu theo dõi và khuyến khích tỉ lệ nữ tham gia trong tất cả các hoạt động của Trường: quản trị, quản lý, vận hành, đào tạo, nghiên cứu khoa học, phục vụ cộng đồng…
 


UEF chú trọng tổ chức các hoạt động cho cán bộ - giảng viên - nhân viên, người học nữ hằng năm 
 
- Tuyên truyền các quyền con người, quyền công dân về chính trị, dân sự, kinh tế, văn hóa, xã hội được công nhận, tôn trọng, bảo vệ, bảo đảm theo Hiến pháp và pháp luật được quy định tại Chương II Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 2013.
- Tuyên truyền phòng chống phân biệt đối xử, kỳ thị cộng đồng LGBTQ+.
- Tạo điều kiện cho người học thuộc cộng đồng LGBTQ+ tham gia VietPride.
- Tiếp tục cung cấp các loại học bổng mở rộng tiếp cận đại học cho các đối tượng sinh viên (học bổng tuyển sinh, học bổng doanh nghiệp, học bổng ưu đãi giáo dục, học bổng tài năng, học bổng vượt khó…)
- Xây dựng cơ sở vật chất ưu tiên cho đối tượng có nhu cầu đặc biệt: sơ đồ vị trí ưu tiên xe lăn, dốc lăn, nhà vệ sinh ưu tiên, các thiết bị trợ thính, trợ thị…
- Thiết lập khu sinh hoạt chung, trung tâm hỗ trợ cho nhóm dân tộc thiểu số, tôn giáo (Social room, Support Center for Minority Group, Religious Facilities).
- Tiếp tục mở rộng tuyển sinh đến các tỉnh vùng sâu, vùng xa trong cả nước.
- Tăng cường ứng dụng CNTT, chuyển đổi số trong công tác tuyển sinh để mở rộng tiếp cận đại học cho các đối tượng sinh viên khác nhau có nhu cầu học tập.
>> Chiến lược về bình đẳng, đa dạng và bao trùm
>> Báo cáo chênh lệch mức lương theo giới 2022 - 2023

 

7. Chính sách nô lệ hiện đại (Modern slavery policy)

 

UEF cam kết thực hiện Chính sách nô lệ hiện đại dựa trên căn cứ pháp lý của Luật Phòng, chống mua bán người năm 2011. Theo đó, Trường tham gia phòng ngừa mua bán người thông qua các hoạt động sau:
- Quản lý chặt chẽ việc học tập và các hoạt động khác của người học.
- Tổ chức tuyên truyền, giáo dục ngoại khóa về phòng, chống mua bán người phù hợp với từng cấp học, ngành học.
- Tạo điều kiện thuận lợi để sinh viên, học viên là nạn nhân học văn hóa, học nghề, hòa nhập cộng đồng.
 
Tăng cường nhận thức pháp luật của sinh viên về tội danh mua bán người qua phiên tòa giả định
 
- Phối hợp với gia đình, cơ quan, tổ chức thực hiện các biện pháp phòng, chống mua bán người.

 

 8. Chính sách mua sắm bền vững (Sustainable Procurement/Purchasing Policy)

 

UEF thừa nhận rằng các quyết định mua hàng mang ý nghĩa kinh tế, xã hội và môi trường và coi đây là cơ hội để mua sắm hàng hóa và dịch vụ một cách có trách nhiệm và bền vững. Chính sách này phản ánh các cam kết được đặt ra trong Chính sách bền vững của Trường và nhằm mục đích tích hợp các khía cạnh môi trường và kinh tế xã hội ở tất cả các giai đoạn mua hàng (trước, trong và sau khi mua hàng).
Chính sách này đưa ra cách tiếp cận của Trường đối với việc mua sắm bền vững và đóng vai trò là hướng dẫn cho người mua nội bộ cũng như cho các nhà cung cấp và nhà thầu hiện tại và tương lai. UEF khuyến khích các nhà cung cấp và nhà thầu quản lý các tác động môi trường và xã hội trong hoạt động kinh doanh của họ.
 
Để đạt được mục tiêu mua sắm bền vũng, chúng tôi sẽ thực hiện:
 

UEF khuyến khích cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia mua hàng áp dụng Chính sách mua sắm bền vững
 
- Xem xét nhu cầu mua hàng, giảm tiêu dùng, đồng thời đáp ứng nhu cầu của người sử dụng. 
- Kết hợp chi phí trọn đời và tác động của sản phẩm và dịch vụ vào quyết định mua hàng.
- Đảm bảo tất cả các hợp đồng mua sắm và đấu thầu có liên quan đều có các thông số kỹ thuật về tính bền vững phù hợp với sản phẩm hoặc dịch vụ được mua sắm. 
- Đánh giá tính bền vững/ hiệu quả môi trường của các nhà cung cấp và nhà thầu, đồng thời khuyến khích họ tiến hành hoạt động theo cách thức có lợi cho môi trường.
- Mua các sản phẩm mang tích đạo đức, giáo dục và được giao dịch công bằng, hỗ trợ mua các sản phẩm và dịch vụ mang lại sự bình đẳng, đa dạng và bao trùm.
- Truyền thông để khuyến khích cán bộ - giảng viên - nhân viên tham gia mua hàng áp dụng Chính sách mua sắm bền vững.

- Tuân thủ tất cả các quy định pháp luật có liên quan liên quan đến đấu thầu.


9. Chính sách an toàn cho sinh viên (Student savety policy)

 

- Đảm bảo môi trường học tập an toàn, bảo vệ sức khỏe và an toàn của sinh viên trong mọi hoạt động học tập và sinh hoạt tại Trường.
- Giúp sinh viên nhận thức đầy đủ về các nguy cơ tiềm ẩn và cách phòng tránh, xử lý các tình huống khẩn cấp.
- Thiết lập hệ thống hỗ trợ và can thiệp nhanh chóng khi xảy ra các sự cố, tai nạn.
 
Nội dung chính sách:
 
>> Tạo môi trường an toàn
 
- Trường cam kết thúc đẩy và xây dựng một môi trường lành mạnh, an toàn trong khuôn viên trường và bên ngoài khuôn viên trường, trong môi trường học tập trực tuyến. 
- Bố trí phòng y tế thuận tiện cho việc sơ cấp cứu, trang bị giường khám bệnh, tủ đựng trang thiết bị y tế, tủ đựng thuốc và một số thuốc thiết yếu phục vụ cho công tác sơ cấp cứu. Bên cạnh đó, cũng bố trí nhân viên y tế có chứng chỉ hành nghề theo đúng quy định của pháp luật.
- Trường luôn chăm lo sức khỏe cho sinh viên thông qua việc hướng dẫn đăng ký tham gia BHYT, BHTN thường xuyên, để kịp thời tư vấn chăm sóc sức khỏe cho sinh viên, tạo sự yên tâm để sinh viên tham gia vào các hoạt động học thuật, thể thao, nghiên cứu khoa học và các hoạt động rèn luyện khác trong thời gian học tập tại trường.
 
>> Tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần
 
- Trường luôn lắng nghe, thấu cảm đối với sinh viên khi sinh viên gặp vấn đề khó khăn trong học tập và đời sống tinh thần trong gia đình, trường học; luôn là điểm tựa tinh thần, giúp đỡ cho sinh viên tháo gỡ những khó khăn trong học tập và cuộc sống. Thông qua đó, Trường cũng nhận diện được các vấn đề gây trở ngại cho sự phát triển sức khỏe tinh thần và các vấn đề khác của sinh viên để can thiệp kịp thời và hỗ trợ, từ đó, tư vấn đồng hành giúp sinh viên đạt được mục tiêu và sự cân bằng hạnh phúc trong cuộc sống.
- Tư vấn, hỗ trợ sinh viên khi gặp các vấn đề về tâm lý xã hội, có khả năng gây hại, có sự tác động tiêu cực đến sức khỏe và sự an toàn cho bản thân hoặc người khác; phối hợp với các đơn vị tổ chức tư vấn, chăm sóc sức khỏe để có sự hỗ trợ, can thiệp cần thiết khi sinh viên gặp phải các vấn đề ảnh hưởng đến thể chất và tinh thần:
+ Cung cấp thông tin: Cung cấp cho sinh viên cần tư vấn thông tin chính xác, rõ ràng làm thay đổi nhận thức và quan điểm lệch lạc không đúng.
 

UEF thường xuyên tổ chức các chương trình tư vấn tâm lý, chăm sóc sức khỏe tinh thần cho sinh viên
 
+ Thể hiện sự hỗ trợ: Đa phần sinh viên sống xa gia đình nên đều phải tự lập. Vì vậy, tư vấn là quá trình thể hiện sự hỗ trợ, giúp đỡ về mặt tâm lý, tình cảm, hiểu và làm yên lòng cho sinh viên.
+ Giải quyết mâu thuẫn: Giúp sinh viên cần tư vấn giải quyết những khác biệt và mâu thuẫn với những người khác và chính bản thân sinh viên.
+ Giải quyết vấn đề: Giúp sinh viên cần tư vấn phân tích những khó khăn, tìm ra những giải pháp hành động và cuối cùng tìm được giải pháp hiệu quả để giải quyết vấn đề.
+ Ra quyết định: Giúp sinh viên cần tư vấn xác định các phương án, tự đưa ra quyết định cụ thể và cách giải quyết trong đời sống sinh hoạt, học tập.
+ Thay đổi hành vi: Trang bị cho sinh viên kỹ năng trong cuộc sống, trong học tập, sinh hoạt phù hợp để có thể quyết định các thay đổi liên quan đến suy nghĩ, tình cảm, hành vi.
 
>> Phản hồi và công bằng 
 
- Sinh viên sẽ được trang bị một phương thức rõ ràng và thích hợp để nêu ra các lo ngại về sức khỏe và an toàn của mình, Trường cam kết đảm bảo sinh viên có cơ hội công bằng để tham gia vào các quy trình được mô tả trong chính sách này.
- Trường luôn cố gắng tạo mọi điều kiện để sinh viên được chăm sóc sức khỏe một cách tốt nhất và luôn an tâm thông qua sự nhiệt tình, cách ứng xử, kỹ năng giao tiếp của người trực tiếp tư vấn cho sinh viên.
- Trường thường xuyên tiếp nhận thông tin, ý kiến đóng góp, phản ánh, sự hài lòng của sinh viên về việc được chăm sóc sức khỏe, đảm bảo an toàn khi học tại trường.
Quyền riêng tư và tôn trọng
- Trường cam kết quan tâm và tôn trọng quyền riêng tư, danh dự, đối xử lịch sự, không kỳ thị, không phân biệt tuổi tác, giới tính, chủng tộc, tín ngưỡng, tôn giáo, khả năng về thể chất và tinh thần của từng sinh viên. Thông tin cá nhân và sức khỏe của sinh viên được giữ an toàn và bảo mật. 
- Sinh viên sẽ được giải thích, tư vấn đầy đủ về tình trạng sức khỏe, kết quả rủi ro có thể xảy ra; được nhân viên y tế hướng dẫn cách chăm sóc sức khỏe khi cần thiết.
- Khi cần thiết, Trường xác định các phương thức chăm sóc và hỗ trợ phù hợp, kịp thời để đảm bảo sự an toàn và phát triển của sinh viên. 
 
>> Quy trình hỗ trợ linh hoạt 
 
Các quy trình hỗ trợ sức khỏe và an toàn của sinh viên được thiết lập dựa trên sự bao dung, đồng cảm và cam kết hành động kịp thời, chuyên nghiệp và toàn diện, Nhà trường sẽ xác định và cung cấp các phương thức chăm sóc và hỗ trợ phù hợp, kịp thời cho sinh viên.
- Thực hiện sơ cứu, cấp cứu cho sinh viên theo quy định, hướng dẫn chuyên môn kỹ thuật về khám bệnh, chữa bệnh khi phát sinh trường hợp cấp cứu trong thời gian học tập, sinh hoạt tại trường. 
- Tổ chức khám sức khỏe cho sinh viên khi mới nhập học và định kỳ ít nhất một lần trong mỗi năm học. Thực hiện theo dõi, kiểm tra sức khỏe cho sinh viên, phát hiện các yếu tố nguy cơ sức khỏe, bệnh tật để dự phòng, điều trị hoặc chuyển tuyến theo quy định của pháp luật.
- Triển khai các biện pháp vệ sinh phòng, chống dịch bệnh trong trường.
- Hướng dẫn các biện pháp đảm bảo an toàn, phòng chống tai nạn thương tích trong quá trình học tập, sinh hoạt tại trường.
- Truyền thông, giáo dục sức khỏe về các biện pháp như phòng chống tai nạn thương tích; tăng cường hoạt động thể lực, dinh dưỡng hợp lý, lối sống lành mạnh; bệnh tật học đường; phòng, chống dịch bệnh truyền nhiễm, HIV/AIDS, bệnh lây truyền qua đường tình dục; các bệnh không lây nhiễm; phòng, chống tác hại của thuốc lá, rượu, bia, ma túy, các chất gây nghiện khác./.

 

Xem thêm
>> Nhà UEF chính thức đưa vào sử dụng hệ thống cung cấp nước uống đạt chuẩn QCVN 6-1:2010/BYT
>> Cộng đồng sinh viên UEF cùng “buýt” đến trường
>> Nhiều ý tưởng phát triển bền vững được UEFers truyền tải sinh động qua poster học phần PD2
>> Chủ đề Biến đổi khí hậu được truyền tải sinh động qua buổi Workshop Hành động vì khí hậu
>> Zero waste for the day: Hội thảo hưởng ứng ngày môi trường thế giới của Nhà UEF
>> Giảng viên, sinh viên UEF tiếp cận kiến thức về SDGs – Mục tiêu phát triển bền vững của Liên hợp quốc
>> UEFers được chia sẻ về những liệu pháp làm chủ cảm xúc trong chuỗi tập huấn “Symphony of Youth” 
>> "Digi Me" mang sức trẻ của sinh viên UEF đến với tỉnh Sóc Trăng
>> Dự án Sketchnote for Good: Gắn kết cộng đồng từ những nét vẽ
>> UEFers tích cực "Khoe xanh" hưởng ứng ngày môi trường thế giới
 
TT.TT-TT
 
TIN LIÊN QUAN