Menu
  
Sinh viên UEF

Chính sách giao thông

29/10/2016
Mỗi năm học, các hoạt động sinh hoạt, học tập của sinh viên tại trường nói chung, việc di chuyển và tham gia giao thông nói riêng luôn được Nhà trường chú trọng thông tin và khuyến khích sinh viên thực hiện. Trong các hoạt động chào đón tân sinh viên hàng năm, Nhà trường luôn định hướng để sinh viên hiểu được tầm quan trọng của các chính sách giao thông này.

Nhiều chương trình, phong trào, hoạt động khác nhau liên quan đến bảo vệ môi trường, hạn chế khí thải, an toàn di chuyển được triển khai để nâng cao ý thức trong sinh viên. Trong đó, việc tham gia giao thông công cộng, hạn chế di chuyển bằng xe cá nhân là những chính sách được phổ biến rộng rãi đến sinh viên như “nào ta cùng buýt”, “đi chung xe máy đến trường”…

 
 
TIN LIÊN QUAN