LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Sáu
10-02-2023
MOCK – INTERVIEW & JOBFAIR 2023
Cả ngày
Hội trường Liberty và Sảnh sự kiện Tầng 15
Thứ Sáu
10-02-2023
Workshop “Những điều thú vị khi thực tập ngành Marketing”
07g30
Hội trường Liberty
Thứ Tư
08-02-2023
Workshop “Sẵn sàng cho kỳ thực tập hiệu quả”
07g30
Hội trường Liberty
Thứ Tư
08-02-2023
MOCK – INTERVIEW & JOBFAIR 2023
Cả ngày
Hội trường Liberty và Sảnh sự kiện Tầng 15
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Passports to adventure: Learning and leading your working life”
07g30
Phòng họp Democracy
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Sốc văn hóa Doanh nghiệp, làm sao để vượt qua”
07g30
Phòng học A.13-05
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Kỹ năng làm việc/phát triển trong môi trường đa văn hoá”
07g30
Hội trường Liberty
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Essential professional skills for graduating students majoring in English Language”
07g30
Phòng học A.13-05
Thứ Ba
07-02-2023
Workshop “Kỹ năng giao tiếp, ứng xử của sinh viên thực tập trong môi trường nghề luật”
13g30
Hội trường Liberty
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Sinh viên ngành Ngôn ngữ Nhật và kỳ thực tập thành công”
07g30
Hội trường Liberty
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Are you ready?”
13g30
Phòng học A-11.05
Thứ Hai
06-02-2023
Workshop “Xu hướng phát triển và nhu cầu thị trường lao động Ngành CNTT"
13g30
Hội trường Liberty