Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Bảy
02-11-2019
Workshop "How To Be A Global Citizen!"
9g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Tư
30-10-2019
Chương trình "Giáo dục giới tính và sức khỏe sinh sản cho Nữ sinh viên"
9g00
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Tư
30-10-2019
Workshop "Kỹ năng làm phim"
14g00
Phòng A - 08.06 Cơ sở 141
Thứ Tư
30-10-2019
Chương trình Halloween
18g00
Sảnh tầng 4 Cơ sở 141, UEF
Thứ Bảy
26-10-2019
Thứ Sáu
25-10-2019
Tọa đàm "Giải mã bức tranh nghề nghiệp lĩnh vực tài chính, kế toán - Thành công nằm trong tay bạn"
9g30
Hội trường tầng 16, UEF
Thứ Tư
23-10-2019
Talkshow "Phương pháp học các môn chuyên ngành Luật bằng tiếng Anh & những kỹ năng để thi Ielts"
9g00
Phòng họp tầng 3, UEF
Thứ Bảy
19-10-2019
Tọa đàm "Đổi mới công tác giảng dạy nhằm nâng cao năng lực thực hành nghề nghiệp cho sinh viên"
15g00
Phòng họp tầng 3, UEF
Thứ Bảy
19-10-2019
Minishow "Nhật ký của mẹ"
17g00
Sảnh tầng 6, Cơ sở 141