Menu
  
Tin tuyển sinh

Đề án tuyển sinh đại học chính quy năm 2024 của UEF

19/12/2023

Năm 2024, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) thực hiện đồng thời 04 phương thức tuyển sinh gồm: xét tuyển theo kết quả kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024, xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn, xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ, xét tuyển theo kết quả kỳ thi đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM cho tất cả các ngành đào tạo trình độ đại học chính quy. Tổng chỉ tiêu tuyển sinh là 6.290.

 


Năm 2024, UEF tiến hành đồng thời 4 phương thức tuyển sinh
 
1. Phương thức xét tuyển theo kết quả Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2024 (25%) - Mã phương thức: 100
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có điểm thi tốt nghiệp THPT 2024 (theo lịch của Bộ GD-ĐT)
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tham gia kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2024. 

- Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Thí sinh đăng ký xét tuyển và nộp lệ phí dự tuyển theo quy định.
Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm các bài thi/môn thi theo thang điểm 10 đối với từng bài thi/môn thi của từng tổ hợp môn xét tuyển và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực (Quy chế tuyển sinh trình độ đại học; tuyển sinh trình độ cao đẳng ngành Giáo dục mầm non hiện hành) và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
+ Tổ hợp môn xét tuyển áp dụng cho từng ngành được liệt kê trong bảng sau:
 
MÃ TRƯỜNG: UEF
 
STT Ngành học Mã ngành Tổ hợp môn xét tuyển
1
Quản trị kinh doanh
- Quản trị chuyển đổi số
- Quản trị doanh nghiệp
- Quản trị khởi nghiệp
7340101 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
2 Kinh doanh quốc tế
- Quản trị công ty đa quốc gia
- Ngoại thương
7340120
3 Kinh doanh thương mại
- Thương mại và phát triển bán hàng
- Kinh doanh bán lẻ
7340121
4 Marketing
- Quản trị Marketing
- Quản trị thương hiệu
- Quảng cáo
7340115
5 Digital Marketing
- Quản trị Digital Marketing
- Quản trị sự kiện ảo
- Quảng cáo số
7340114
6 Luật kinh tế
- Luật kinh doanh
- Luật tài chính ngân hàng
7380107
7 Luật quốc tế
- Luật kinh doanh quốc tế
- Luật thương mại quốc tế
7380108
8 Luật
- Luật dân sự
- Luật hành chính
- Luật hình sự
7380101
9 Quản trị nhân lực 
- Đào tạo và phát triển
- Tuyển dụng
7340404
10 Quản trị khách sạn
- Quản trị và kinh doanh khách sạn quốc tế
- Quản trị dịch vụ cao cấp
7810201
11 Kinh tế quốc tế 
- Đầu tư toàn cầu
- Phát triển và hội nhập
7310106
12 Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành
- Quản trị du lịch quốc tế
- Quản trị điểm đến
7810103
13
- Quản trị nhà hàng quốc tế bền vững
- Khởi nghiệp ẩm thực
7810202
14 Bất động sản
- Kinh doanh bất động sản
- Quản lý bất động sản
7340116
15 Logistics và quản lý chuỗi cung ứng
- Nghiệp vụ Logistics
- Quản trị doanh nghiệp Logistics toàn cầu
7510605
16 Quan hệ công chúng
- Truyền thông xã hội
- Truyền thông doanh nghiệp
7320108
17 Quản trị sự kiện 
- Quản trị sự kiện giải trí
- Quản trị sự kiện doanh nghiệp
7340412
18 Công nghệ truyền thông (Truyền thông số)
- Quản trị sản xuất sản phẩm truyền thông
- Kinh doanh sản phẩm truyền thông
7320106
19 Truyền thông đa phương tiện  7320104
20 Thiết kế đồ họa
- Thiết kế nhận diện thương hiệu
- Thiết kế đồ họa chuyển động
7210403 A00 (Toán, Lý, Hóa)
A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
C01 (Toán, Văn, Lý)
21 Thương mại điện tử
- Kinh doanh và chuyển đổi số
- Marketing trực tuyến
7340122
22 Tài chính - ngân hàng
- Ngân hàng
- Tài chính doanh nghiệp
- Bảo hiểm
7340201
23 Tài chính quốc tế 7340206
24 Kinh tế số
- Kinh doanh số
- Quản trị kinh doanh số
7310109
25 Công nghệ tài chính (Fintech) 7340205
26 Kiểm toán  7340302
27 Kế toán
- Kế toán tài chính
- Kế toán quản trị
7340301
28 Công nghệ thông tin
- An toàn không gian mạng
- Mạng máy tính
- Hệ thống thông tin doanh nghiệp
- Trí tuệ nhân tạo
7480201
29 Kỹ thuật phần mềm
- Kiểm thử phần mềm
- Phát triển ứng dụng
7480103
30 Khoa học dữ liệu
- Phân tích dữ liệu trong kinh tế - kinh doanh
- Phân tích dữ liệu trong tài chính
- Phân tích dữ liệu trong marketing
7460108
31 Ngôn ngữ Anh
- Biên phiên dịch tiếng Anh
- Tiếng Anh thương mại
- Tiếng Anh truyền thông
- Giảng dạy tiếng Anh
7220201 A01 (Toán, Lý, Anh)
D01 (Toán, Văn, Anh)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)
32 Quan hệ quốc tế
- Khu vực Ấn Độ Dương - Thái Bình Dương
- Truyền thông quốc tế
- Phát triển bền vững
7310206
33 Ngôn ngữ Nhật (**)
- Biên phiên dịch tiếng Nhật
- Văn hóa du lịch Nhật Bản
- Tiếng Nhật kinh tế - thương mại
7220209
34 Ngôn ngữ Hàn Quốc
- Biên phiên dịch tiếng Hàn
- Văn hóa du lịch Hàn Quốc
- Tiếng Hàn kinh tế - thương mại
- Giảng dạy tiếng Hàn
7220210
 
35 Ngôn ngữ Trung Quốc
- Biên phiên dịch Tiếng Trung
- Văn hóa du lịch Trung Quốc
- Tiếng Trung kinh tế - thương mại
7220204
36 Tâm lý học
- Tham vấn tâm lý
- Tâm lý học kinh tế và truyền thông
7310401
D01 (Toán, Văn, Anh)
C00 (Văn, Sử, Địa)
D14 (Văn, Sử, Anh)
D15 (Văn, Địa, Anh)
 
(**) Với ngành Ngôn ngữ Nhật, thí sinh có thể sử dụng tiếng Nhật thay cho tiếng Anh để xét tuyển theo kết quả học tập lớp 12
b. Lịch tuyển sinh: 
Theo lịch chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo 
c. Hồ sơ đăng ký xét tuyển: Theo quy định chung của Bộ Giáo dục - Đào tạo 
d. Lệ phí tuyển sinh: thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà nước.
e. Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước.
2. Phương thức xét tuyển theo Kết quả đánh giá năng lực 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM (5%) - Mã phương thức: 402
- Lịch tuyển sinh: Theo quy định của trường (căn cứ vào đợt tuyển sinh do ĐHQG-HCM tổ chức)
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Nhà trường công bố khi có kết quả thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM.
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Tham dự kỳ thi đánh giá năng lực của Đại học Quốc Gia TP.HCM năm 2024, đạt mức điểm UEF quy định.
Điểm xét tuyển là Tổng điểm bài thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM (theo thang điểm 1.200) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Thí sinh có thể xem các thông tin liên quan đến kỳ thi đánh giá năng lực, điểm xét tuyển, kết quả xét tuyển,… tại địa chỉ website: www.uef.edu.vn/thi-nang-luc.
- Hồ sơ đăng ký xét tuyển:

+ Đơn đăng ký xét tuyển, theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM.
+ Bản photo công chứng Giấy chứng nhận kết quả thi đánh giá năng lực năm 2024 của Đại học Quốc gia TP.HCM.
+ Bản photo công chứng Bằng tốt nghiệp THPT hoặc Bản sao Giấy chứng nhận tốt nghiệp tạm thời

+ Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Lưu ý: Mỗi thí sinh được đăng ký tối đa 03 nguyện vọng xét tuyển. Thí sinh nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển và phí dự xét tuyển qua đường bưu điện theo hình thức chuyển phát nhanh; bằng phương thức trực tuyến (online) tại địa chỉ www.uef.edu.vn/thi-nang-luc; hoặc nộp hồ sơ đăng ký xét tuyển trực tiếp tại Trường.
Gửi hồ sơ qua đường bưu điện theo địa chỉ:
Văn phòng Tư vấn tuyển sinh, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính TP.HCM, 141-145 Điện Biên Phủ, phường 15, quận Bình Thạnh, TP.HCM.
- Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/ hồ sơ.

3. Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn (30%) - Mã phương thức: 200
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn dùng trong tổ hợp môn xét tuyển đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
 + Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình năm lớp 12 các môn trong tổ hợp môn xét tuyển (theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của Quy chế tuyển sinh hiện hành và được làm tròn đến hai chữ số thập phân. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Ví dụ: Nếu thí sinh xét tuyển học bạ vào Đại học ngành Kế toán (7340301) với tổ hợp môn A01 (Toán - Lý - Tiếng Anh), cách tính điểm như sau:
(Điểm trung bình môn Toán lớp 12 + Điểm trung bình môn Lý lớp 12 + Điểm trung bình môn Tiếng Anh lớp 12) + Điểm ưu tiên.

 

UEF dự kiến nhận hồ sơ xét tuyển học bạ từ 15/1
Lịch tuyển sinh:
Đợt 1: 15/1 - 31/3/2024
Đợt 2: 1/4 - 31/5/2024
Đợt 3: 1/6 - 15/6/2024
Đợt 4: 16/6 - 30/6/2024
Đợt 5: 1/7 - 15/7/2024
Đợt 6: 16/7 - 31/7/2024
Đợt 7: 1/8 - 15/8/2024
Đợt 8: 16/8 - 31/8/2024

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  • Đơn xét tuyển học bạ lớp 12, (theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh)
  • Bản photo công chứng học bạ THPT.
  • Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
  • Bản photo Căn cước công dân.
  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ. Đối với thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện, các bạn có thể chuyển kèm lệ phí hoặc bổ sung sau khi đến trường.
Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
4. Phương thức xét tuyển học bạ theo tổng điểm trung bình 3 học kỳ (40%) - Mã phương thức: 201
- Ngưỡng đảm bảo chất lượng đầu vào: Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (HK1, HK2 lớp 11 và HK1 lớp 12) đạt từ 18.0 điểm trở lên.
- Điều kiện nhận hồ sơ đăng ký xét tuyển:
+ Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương.
+ Khi thí sinh đảm bảo các điều kiện để được xét tuyển thì: Điểm xét tuyển là Tổng điểm trung bình 03 học kỳ (theo thang điểm 10) và cộng với điểm ưu tiên đối tượng, khu vực của Quy chế tuyển sinh hiện hành. Quá trình xét tuyển được thực hiện theo nguyên tắc từ cao xuống thấp đến khi đủ chỉ tiêu.
Điểm xét tuyển = (Điểm TB HK1 lớp 11 + Điểm TB HK2 lớp 11 + Điểm TB HK1 lớp 12) + Điểm ưu tiên.
Lịch tuyển sinh: 
Đợt 1: 15/1 - 31/3/2024
Đợt 2: 1/4 - 31/5/2024
Đợt 3: 1/6 - 15/6/2024
Đợt 4: 16/6 - 30/6/2024
Đợt 5: 1/7 - 15/7/2024
Đợt 6: 16/7 - 31/7/2024
Đợt 7: 1/8 - 15/8/2024
Đợt 8: 16/8 - 31/8/2024

Hồ sơ đăng ký xét tuyển:
  • Đơn xét tuyển học bạ, (theo mẫu của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh)
  • Bản photo công chứng học bạ THPT.
  • Bản photo công chứng bằng tốt nghiệp THPT hoặc giấy chứng nhận tốt nghiệp THPT tạm thời.
  • Bản photo Căn cước công dân.
  • Giấy chứng nhận ưu tiên (nếu có).
Lệ phí tuyển sinh: 30.000 đồng/hồ sơ. Đối với thí sinh chuyển phát nhanh hồ sơ qua bưu điện, các bạn có thể chuyển kèm lệ phí hoặc bổ sung sau khi đến trường.
Vùng tuyển sinh: tuyển sinh trong cả nước
 

Các chính sách học bổng 2024:
Thí sinh tham gia xét tuyển vào UEF ở các phương thức đều có cơ hội nhận được các suất học bổng tương ứng 100%, 50%, 25% giá trị học phí.


 

Cạnh đó, học bổng doanh nghiệp trị giá 35% học phí toàn khóa học được trao tặng nhằm góp phần đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao cung cấp cho các doanh nghiệp đối tác của Nhà trường. Cụ thể, học bổng này áp dụng cho các ngành học gồm: Ngôn ngữ Hàn Quốc, Ngôn ngữ Nhật, Ngôn ngữ Trung Quốc, Công nghệ thông tin, Thương mại điện tử, Quan hệ công chúng, Công nghệ truyền thông, Quan hệ quốc tế, Khoa học dữ liệu, Tâm lý học, Thiết kế đồ họa, Kỹ thuật phần mềm, Quản trị sự kiện, Truyền thông đa phương tiện, Quản trị dịch vụ du lịch và lữ hành, Quản trị nhà hàng và dịch vụ ăn uống, Quản trị khách sạn(Áp dụng cho tân sinh viên tốt nghiệp THPT 2024 và không áp dụng đồng thời với các chính sách học bổng khác).
Đặc biệt, trường cũng trao học bổng tài năng cho thí sinh có thành tích cao trong các lĩnh vực học thuật - văn hóa - văn nghệ - thể thao với các mức từ 25%, 50%, 75% đến 100% tùy theo cấp độ của cuộc thi và thành tích đạt được.

Ngoài ra, thí sinh là con, em của các giáo viên, lãnh đạo các trường Trung học phổ thông, cán bộ các Sở GD&ĐT cũng được trao các suất học bổng với giá trị 40% toàn khóa học.

 

  >> Xem chi tiết đề án tuyển sinh đại học năm 2024 của UEF tại đây

 

Thí sinh có thể liên hệ đăng ký online ngay bây giờ để được Tư vấn chi tiết hơn:
 
 
Địa chỉ liên hệ và tư vấn tuyển sinh:
Trung tâm Tư vấn tuyển sinh

Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF)
141 - 145 Điện Biên Phủ, Phường 15, Quận Bình Thạnh, Tp.HCM
Điện thoại: 
(028) 7108 5555  *Hotline: 094 998 1717; 091 648 1080
Website: www.uef.edu.vn
Email:
tuyensinh@uef.edu.vn
Zalo: uef.edu.vn/zalo
 
TIN LIÊN QUAN