Tin tuyển sinh

Bên cạnh nộp hồ sơ vào UEF, thí sinh cần đăng ký xét tuyển trên hệ thống chung của Bộ GD-ĐT

15/06/2022
Bộ Giáo dục và Đào tạo (Bộ GD-ĐT) vừa công bố Quy chế tuyển sinh đại học, cao đẳng ngành Giáo dục mầm non 2022 với nhiều điểm mới thí sinh cần lưu ý. Theo đó, Bộ GD-ĐT hỗ trợ tổ chức đăng ký xét tuyển đợt 1 cho tất cả phương thức tuyển sinh của các cơ sở đào tạo. Thời gian đăng ký xét tuyển bắt đầu sau kỳ thi tốt nghiệp THPT và kết thúc sau khi có kết quả thi và xét tốt nghiệp THPT.
 
Đăng ký xét tuyển trên hệ thống theo kế hoạch chung
 
Thí sinh dự tuyển đợt 1 đào tạo chính quy (bao gồm cả những thí sinh đã dự tuyển theo kế hoạch xét tuyển sớm của các cơ sở đào tạo) thực hiện đăng ký xét tuyển qua Cổng thông tin tuyển sinh của Bộ GD-ĐT hoặc qua Cổng dịch vụ công Quốc gia theo kế hoạch chung và hướng dẫn của Bộ GD-ĐT.
Thí sinh được đăng ký nguyện vọng vào nhiều ngành, nhiều trường khác nhau không hạn chế số lượng, nhưng phải sắp xếp các nguyện vọng theo thứ tự ưu tiên từ cao xuống thấp. Trong trường hợp nhiều nguyện vọng đủ điều kiện trúng tuyển, thí sinh chỉ được công nhận trúng tuyển và gọi nhập học theo nguyện vọng cao nhất.
Theo hướng dẫn của Bộ GD-DT, thí sinh thể hiện nguyện vọng qua những lựa chọn sau:
- Thứ tự ưu tiên của nguyện vọng (số 1 thể hiện nguyện vọng cao nhất); 
- Lựa chọn về cơ sở đào tạo, đơn vị tuyển sinh (mã trường); Ví dụUEF
- Lựa chọn ngành, nhóm ngành, chương trình đào tạo (mã ngành); Ví dụ: Quản trị kinh doanh 7340101
- Lựa chọn phương thức tuyển sinh (mã phương thức); Ví dụ: Phương thức xét tuyển học bạ lớp 12 theo tổ hợp 3 môn có mã là 200
- Lựa chọn tổ hợp xét tuyển (mã tổ hợp) đối với phương thức xét tuyển dựa trên kết quả kỳ thi theo môn thi, hoặc phương thức xét tuyển dựa trên kết quả học tập các môn học cấp THPT. Ví dụ: A01
- Thí sinh đăng ký xét tuyển vào các trường trực thuộc Bộ Quốc phòng, Bộ Công an thực hiện các quy định trên và quy định, hướng dẫn của Bộ Quốc phòng, Bộ Công an.
 
Thí sinh cần tìm hiểu cách thức đăng ký xét tuyển trên hệ thống của Bộ GD-ĐT
 
Xét tuyển và xử lý nguyện vọng theo kế hoạch chung
 
Sau mỗi chu kỳ xét tuyển, cơ sở đào tạo tải lên hệ thống danh sách thí sinh dự kiến đủ điều kiện trúng tuyển các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh và cơ sở đào tạo). Hệ thống xử lý nguyện vọng sẽ tự động loại bỏ khỏi danh sách những nguyện vọng thấp của thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển nhiều nguyện vọng, trả lại danh sách thí sinh dự kiến trúng tuyển theo nguyện vọng cao nhất.
Căn cứ kết quả xử lý nguyện vọng, cơ sở đào tạo lặp lại quy trình xét tuyến ở chu kỳ sau, điều chỉnh điểm trúng tuyển cho phù hợp với chỉ tiêu trong thời hạn quy định. Ở chu kỳ cuối, cơ sở dẫn tạo quyết định điểm trúng tuyển vào các ngành, chương trình đào tạo (theo các phương thức tuyển sinh) và tái lên hệ thống danh sách (chính thức) thí sinh đủ điều kiện trúng tuyển. 
 
Thông báo kết quả và xác nhận nhập học
 
Cơ sở đào tạo công bố điểm trúng tuyển (và các điều kiện, tiêu chí phụ nếu có) vào các ngành, chương trình đào tạo theo các phương thức tuyển sinh; tổ chức cho thí sinh tra cứu kết quả xét tuyển của cá nhân trên trang thông tin điện tử của cơ sở đào tạo (hoặc của nhóm cơ sở đào tạo phối hợp xét tuyển).
Cơ sở đào tạo gửi giấy báo trúng tuyển cho những thí sinh trúng tuyển nhập học, trong đó ghi rõ những thủ tục cần thiết đối với thí sinh khi nhập học và phương thức nhập học của thí sinh. Việc xác nhận nhập học phải được thực hiện bằng hình thức trực tuyến trên hệ thống.
Thí sinh đã xác nhận nhập học tại một cơ sở đào tạo thì không được tham gia xét tuyển ở nơi khác hoặc ở các đợt xét tuyển bổ sung, trừ trường hợp được cơ sở đào tạo cho phép.
Hiện tại, những thí sinh đã xét tuyển học bạ, xét điểm thi đánh giá năng lực ĐHQG-HCM tại UEF đã được thông báo kết quả, các bạn sẽ tiếp tục thực hiện các bước đăng ký thông tin trên hệ thống của Bộ GD-ĐT theo hướng dẫn nêu trên.
 
TT.TT-TT
TIN LIÊN QUAN