Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Sáu
29-10-2021
Sự kiện cộng đồng "Stroke Call"
19g00
Online
Thứ Sáu
29-10-2021
Tọa đàm định hướng nghề nghiệp ngành Kế toán - Tài chính với chủ đề “Bổi cảnh mới - Cơ hội mới”
19g00
Online
Thứ Năm
28-10-2021
Webinar "New tech in event management"
19g00
Online
Thứ Tư
27-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
19g00
Online
Thứ Tư
27-10-2021
Hội thảo “Định hướng nghề nghiệp và những yếu tố cần thiết cho sự khởi đầu mới”
19g00
Online
Thứ Hai
25-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Công nghệ thông tin
18g00
Online
CN
24-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 4 "Kỹ năng tìm kiếm và xử lý tư liệu"
18g30
Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Ngôn ngữ và Văn hóa quốc tế
8g00
Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Quản trị kinh doanh
9g00
Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Tiếng Anh
17g00
Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Talkshow “4.0 legal insight ep.02”
8g30
Online
Thứ Bảy
23-10-2021
Workshop phương pháp học Đại học - Buổi 3 "Kỹ năng đọc sách và phương pháp ghi chú - nghe giảng"
18g30
Online