Menu
  
LỊCH SỰ KIỆN
Thứ Ba
19-10-2021
Workshop "How to work effective in multiple cultures working environment"
19g00
Online
Thứ Ba
19-10-2021
Gameshow "From heart to heart"
19g00
Online
CN
17-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Luật
8g00
Online
CN
17-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Viện Quốc tế UEF
8g00
Online
Thứ Bảy
16-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Quan hệ công chúng và truyền thông
18g00
Online
Thứ Bảy
16-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Kinh tế
18g00
Online
Thứ Bảy
16-10-2021
Chương trình chào đón Tân sinh viên Khoa Quản trị du lịch và khách sạn
18g00
Online
Thứ Bảy
16-10-2021
Lễ khai giảng năm học 2021 - 2022
9g00
Online
Thứ Bảy
16-10-2021
Workshop “Be your best self”
13g30
Online
Thứ Sáu
15-10-2021
Workshop “From local to global”
13g30
Online
Thứ Sáu
15-10-2021
Chuỗi hoạt động "Friday, 7PM - Vitamins for student life" số 6
19g00
Online
Thứ Năm
14-10-2021
Workshop “How learning English has changed in your university life”
13g30
Online