Menu
  
Tin tuyển sinh

Học ngành Luật kinh tế gồm những chuyên ngành nào?

19/10/2018
Quá trình sản xuất kinh doanh của các đơn vị kinh tế; quá trình tổ chức và quản lý nền kinh tế thị trường của Nhà nước cũng như trong bối cảnh giao thoa mạnh mẽ của các nền kinh tế trên thế giới thường phát sinh những vấn đề phức tạp có liên quan và cần đến sự can thiệp của luật pháp. Lúc này, những Cử nhân ngành Luật kinh tế sẽ trở thành đối tượng săn đón của các cơ quan, doanh nghiệp. Lượng học sinh định hướng chọn lựa ngành này vì thế cũng tăng cao.
Vậy Học ngành Luật kinh tế gồm những chuyên ngành nào? Bài viết sẽ giúp các bạn giải đáp chi tiết.

Ngành Luật kinh tế gồm những chuyên ngành nào?

Sinh viên ngành Luật kinh tế được cung cấp khối kiến thức về pháp luật, pháp luật trong kinh doanh; khả năng nghiên cứu và xử lý những vấn đề pháp lý đặt ra trong thực tiễn hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp và quản lý nhà nước đối với doanh nghiệp.
Ngoài kiến thức chuyên môn, khi theo học ngành Luật kinh tế, sinh viên còn được trang bị kỹ năng tranh tụng tại các tòa án, trọng tài thương mại quốc tế, khả năng sử dụng ngôn ngữ chuyên môn, kỹ năng đàm phán, tư duy logic,... nhằm đạt hiệu quả cao nhất trong quá trình thực hành nghề nghiệp khi ra trường.
 
 nganh Luật kinh tế
UEF đào tạo ngành Luật kinh tế với 3 chuyên ngành
 
Dựa vào mục tiêu và chương trình đào tạo của mỗi trường Đại học, ngành Luật kinh tế được chia thành nhiều chuyên ngành khác nhau như: Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế, Luật kinh doanh, Luật Tài chính ngân hàng, Luật đầu tư, Luật chứng khoán,..
Hiện nay, có nhiều trường đại học uy tín đào tạo ngành này như: Đại học Luật TP.HCM, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF), Đại học Công nghệ Tp.HCM – HUTECH, Đại học Mở TP.HCM,...
 

Chương trình đào tạo ngành Luật Kinh tế tại UEF


Tại UEF, ngành Luật kinh tế được đào tạo với 3 chuyên ngành:
Chuyên ngành Luật thương mại quốc tế: Sinh viên chuyên ngành này được trang bị những kiến thức về pháp luật trong lĩnh vực giao thương quốc tế, chức năng đối ngoại của Nhà nước trong quan hệ quốc tế, nhuần nhuyễn trong kỹ năng lựa chọn và vận dụng pháp luật của các quốc gia, đàm phán hợp đồng ngoại thương, giải quyết các tranh chấp có yếu tố nước ngoài,... Ngoài ra, sinh viên được rèn luyện kỹ năng đàm phán, soạn thảo hợp đồng thương mại với các đối tác trên thế giới, đặc biệt là kỹ năng tranh tụng tại các tòa án, trọng tài thương mại quốc tế,... 
Chuyên ngành Luật kinh doanh: Với chuyên ngành Luật kinh doanh, bên cạnh các môn học có tính chất định hướng kiến thức chung về hệ thống pháp luật, thị trường kinh doanh, sinh viên sẽ được trang bị các kiến thức chuyên sâu về pháp luật kinh tế, phương pháp luận trong việc nghiên cứu các quy định của pháp luật cũng như việc áp dụng chúng trong thực tiễn. Sinh viên Luật kinh doanh có thể vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, giải quyết các vụ việc liên quan đến pháp lý, đồng thời nhận định xu hướng thay đổi, phát triển của pháp luật trong quá trình đầu tư, phát triển kinh doanh.
Chuyên ngành Tài chính ngân hàng: Theo đuổi chuyên ngành Luật Tài chính ngân hàng, sinh viên được lĩnh hội những kiến thức về pháp luật nói chung cũng như Luật tài chính, ngân hàng, chứng khoán nói riêng. Bên cạnh đó, sinh viên sẽ có điều kiện vận dụng lý thuyết vào công tác chuyên môn, thực hành giải quyết các vụ án, vụ việc thuộc về lĩnh vực tài chính.
Được biết, tại UEF, bên cạnh kiến thức trong chương trình đào tạo, sinh viên còn được trau dồi, bổ sung thêm nhiều kỹ năng liên quan đến từng chuyên ngành học. Đặc biệt, với chương trình đào tạo song ngữ, các bạn được chú trọng phát triển năng lực tiếng Anh, thường xuyên được tổ chức các chương trình tham quan, thực tập tại doanh nghiệp. 
Như vậy, câu hỏi “Học ngành Luật kinh tế gồm những chuyên ngành nào?” đã được giải quyết với những thông tin cụ thể nêu trên. Từ nội dung này, các bạn thí sinh có nguyện vọng theo học ngành Luật kinh tế sẽ dễ dàng xác định được lĩnh vực chuyên môn phù hợp với sở thích, năng lực của mình.
 
Yến Nhi
 
TIN LIÊN QUAN