Menu
  
Tuyển sinh - Đào tạo
Hội đồng Tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế -Tài chính Tp.HCM (UEF) chính thức công bố điểm trúng tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 2 năm 2014, đồng thời xét tuyển NVBS...
Tân sinh viên Đại học – Cao Đẳng 2014 Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) chính thức tham gia đợt kiểm tra xếp lớp tiếng Anh vào lúc 8 giờ...
Căn cứ điểm sàn Đại học – Cao đẳng năm 2014 của Bộ GD-ĐT và chỉ tiêu tuyển sinh Đại học – Cao đẳng của Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF)...
Năm nay, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh dành 950 chỉ tiêu xét tuyển nguyện vọng bổ sung các khối A, A1, D1,2,3,4,5,6
Sau khi Bộ GD-ĐT công bố điểm sàn ĐH-CĐ 2014, cả nước có gần 300.000 nghìn thí sinh có thể trượt ĐH-CĐ
Theo đó, Đại học Kinh tế Tài chính Tp.HCM (UEF) xét tuyển cả trình độ Đại học, Cao đẳng ở tất cả các ngành mà nhà trường đang đào tạo, cụ thể như sau
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh (UEF) chính thức công bố điểm chuẩn trúng tuyển nguyện vọng 1(NV1) và điểm xét tuyển...
Hội đồng tuyển sinh Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh thông báo xét tuyển nguyện vọng bổ sung đợt 1 (nguyện vọng 2) đối với thí sinh có điểm...
Căn cứ kế hoạch tuyển sinh năm 2014, Trường Đại học Kinh tế - Tài chính thành phố Hồ Chí Minh thông báo tuyển sinh hệ Hoàn chỉnh đại học chính quy Khoá 2014. Chi tiết...
Căn cứ chỉ tiêu đào tạo Đại học ngoài chính quy của Bộ Giáo dục và Đào tạo phân bổ, Trường Đại học Kinh Tế – Tài chính Tp.HCM thông báo tuyển sinh Đại học hệ Vừa làm...